Saturday, December 31, 2011

आयुष्याची वही..आयुष्याच्या वहीचं एक नवीन पानं उलगडतांना,
आज आठवतायेत ती मागची सारी पानं!
त्यांच्यावर कोरलेल्या त्या कडू-गोड आठवणी,
कुठे कुठे केलेली ती खाडाखोड! कुठे चितारलेली ती नक्षी!
हे सारं मागं टाकताना समोर येऊ घातलंय एक नवं कोरं पानं!
त्या पानाचा करकरीतपणा, त्याचा सुगंध काहीतरी खुणावतोय मला!
मनात आत्ताच असंख्य शब्द घोळू लागलेत! मग वाट ती कशाची बघा?
उचलुया लेखणी आणि करूया पुन्हा एक नवीन श्री गणेशा...

No comments:

Post a Comment