Sunday, February 19, 2012

एकटा..

प्रत्येक 'त्या'च्या हातात कोण्या 'ती' चा हात आहे.
प्रत्येक 'त्या'ला कोण्या 'ती' ची साथ आहे.
मी एकटाच अजुनी या संभ्रमात आहे.
कोण आहे ती? जी माझ्या नशिबात आहे.
काही जण असतातच कमनशिबी असे ऐकिवात आहे.
मी ही त्यातलाच एक, नवल काय त्यात आहे?
पण एके दिवशी ती नक्की भेटेल, जिच्या मी शोधात आहे.
तोपर्यंत तरी एकट्यानेच चालायची ही वाट आहे..

2 comments: