Saturday, April 21, 2012

कल्पवृक्ष

Calendar ची भरभर बदलणारी पानं,
घड्याळाचे सरसर पळणारे काटे.
क्षणभरासाठी का होईना,
आयुष्य थांबून जावं असं वाटे.

गेले ते दिवस विसरून जाऊ थोडे,
उद्याच्या स्वप्नांचे चौखूर उधळू घोडे.
वर्तमानाचा आनंद घेऊ कणाकणाने,
कधीतरी स्वतःसाठी जगून पाहू थोडे,

विसावतां जरासे त्या कल्पवृक्षाखाली,
इच्छा हीच एक, माझ्या मनात दाटे!!

2 comments: